Välkommen till Primula Byggnads AB.

Vi startade 1989 med ambitionen att föra en god byggmästartradition vidare; att långsiktigt äga, förädla och förhyra fastigheter. Genom kontroll över hela kedjan, från arkitektskisser och projektering till byggnation och upphandling i egen regi, skapar vi kostnadseffektiva och bra lösningar. Vårt mål är att skapa attraktiva hyresrätter, byggda med stor omsorg och god kvalitet.


Nyheter

Under sommaren så kan handläggning av ärenden ta lite längre tid.