Välkommen till Primula Byggnads AB.

Vi startade 1989 med ambitionen att föra en god byggmästartradition vidare; att långsiktigt äga, förädla och förhyra fastigheter. Genom kontroll över hela kedjan, från arkitektskisser och projektering till byggnation och upphandling i egen regi, skapar vi kostnadseffektiva och bra lösningar. Vårt mål är att skapa attraktiva hyresrätter, byggda med stor omsorg och god kvalitet.


Nyheter

Pågående strejk i Stockholm, sophämtningen är drabbad. för mer information om vart man kan kasta sina sopor så hänvisar vi till
Stockholm Vatten och Avfall

http://www.stockholmvattenochavfall.se

 

Under sommaren så kan handläggning av ärenden ta lite längre tid.