Välkommen till Primula Byggnads AB.

Vi startade 1989 med ambitionen att föra en god byggmästartradition vidare; att långsiktigt äga, förädla och förhyra fastigheter. Genom kontroll över hela kedjan, från arkitektskisser och projektering till byggnation och upphandling i egen regi, skapar vi kostnadseffektiva och bra lösningar. Förvaltningen av våra fastigheter sköter vi själva, med egen personal och fastighetsskötsel. Vårt mål är att skapa attraktiva hyresrätter, byggda med stor omsorg och god kvalitet.
 

Nyheter

Pga av ett fel i vårt hyressystem så har hyresgäster fått en pappersfaktura fast e-faktura eller autogiro normal används.
Det kommer skickas ut en ny e-faktura så ni kan bortse från pappersfakturan, de hyresgäster som har autogiro, så kommer dragningen ske som vanligt.