Välkommen till Primula Byggnads AB.

Vi startade 1989 med ambitionen att föra en god byggmästartradition vidare; att långsiktigt äga, förädla och förhyra fastigheter. Genom kontroll över hela kedjan, från arkitektskisser och projektering till byggnation och upphandling i egen regi, skapar vi kostnadseffektiva och bra lösningar. Vårt mål är att skapa attraktiva hyresrätter, byggda med stor omsorg och god kvalitet.


Nyheter

170720: Problem med sophämtningen i Stockholm, hämtningen av hushålssopor påverkas. Gäller främst Kungsholmen och Vasastan. För mer information om var man kan kasta sina sopor så hänvisar vi till Stockholm Vatten och Avfall
http://www.stockholmvattenochavfall.se