Garage

På den här sidan kan du söka och anmäla intresse för lediga LOKALER, P-PLATSER OCH GARAGEPLATSER.
P-platser och garage förmedlas direkt av oss, evnetuella lediga lokaler finns utannonserade hos LedigaLokaler.com
 

Vänligen notera att alla lägenehter förmedlas i samarbete med Bostadsförmedlingen, och det går inte att anmäla intresse för våra bostäder på vår hemsida. 
För att kunna söka bostad hos oss måste du antingen söka via HomeQ eller stå i Bostadsförmedlingens kö - eventuella frågor kring förmedlingsförfarandet hänvisas till dem, se deras respektive hemsidor