Om oss

VILKA ÄR VI?
Primula Byggnads AB startade 1989 med ambitionen att föra en god byggmästartradition vidare; att långsiktigt äga, förädla och förhyra fastigheter. Ett sådant ägande innebär ett långsiktigt ansvarstagande. Det ställer krav på kunskap och omsorg i val av fastighet och eftertanke i frågor som rör ombyggnationer och renoveringar. Därför förvärvar vi bara hus som har tillräckligt bra grundkvalitet i belägenhet och arkitektur. Vi genomför alla ombyggnationer och renoveringar med stor varsamhet och alltid i egen regi med egen personal. På detta sätt bygger vi upp ett fastighetsbestånd av god kvalitet och med höga bruksvärden för våra hyresgäster.

Primula har ca 90 medarbetare och fastighetsbeståndet utgörs idag av sammanlagt cirka 290 000 kvm fördelat på 63 fastigheter, med ca 3 600 bostäder och 250 lokaler. Alla våra fastigheter är belägna i Stockholms kommun.

VAD GÖR VI?
Från att ha varit helt och hållet inriktade på ombyggnation och förädling av befintliga fastigheter, har vi sedan 2007 också breddat vår verksamhet med nyproduktion av hyresfastigheter i Stockholmsområdet, även detta för egen och långsiktig förvaltning. Vi har som mål att under de kommande åren färdigställa flertalet planerade nyproduktioner, parallellt med förvaltningen och den kontinuerliga ombyggnationen av vårt befintliga fastighetsbestånd.

Genom ett gott samarbete med Stockholm Stad har vi så här långt byggt 15 stycken fastigheter i egen regi och fått möjlighet att planera för ytterligare nyproduktion av flertalet fastigheter de kommande åren. I dagsläget finns det konkreta planer för att bygga ca 1 700 nya lägenheter. Dessa projekt är bl a belägna i Norra Djurgårdsstaden, Blackeberg, Kärrtorp, Farsta, Slakthusområdet , Södermalm och Mälarhöjden. Vi hoppas bli tilldelade fler markanvisningar i såväl ytterstaden som innerstaden.

Vi skapar kostnadseffektiva och bra lösningar genom kontroll över hela kedjan, från arkitektskisser och projektering till byggnation och upphandling i egen regi. Vår ambition är att skapa attraktiva hyresrätter, byggda med stor omsorg och god kvalitet.

 

PRIMULA & MILJÖN
Som fastighetsägare är det viktigt att vi ständigt strävar efter att hitta energisnåla och miljövänliga sätt att bedriva vår verksamhet på – dels för att det ur ett rent ekonomiskt perspektiv är viktigt att ha kontroll på kostnader och energiförbrukning, men inte minst också för att minska vår klimatpåverkan och göra vad vi kan för att spara på våra gemensamma resurser.

Vi arbetar både stort och smått med dessa frågor – allt från att kontinuerligt effektivisera våra värmesystem, och att sträva efter en god inomhusmiljö i alla våra lägenheter, genom regelbundna kontroller av inomhusluft, fukt och temperatur. Vi väljer material med goda miljöegenskaper vid våra ombyggnationer och vår nyproduktion. Vi försöker göra våra hyresgäster uppmärksamma på saker i deras omedelbara närmiljö som de kan bidra med för att gemensamt sträva mot ett hållbart levnadssätt – även små saker gör stor skillnad; att inte diska under rinnande vatten, inte ha lampor tända i onödan, att källsortera sina sopor och inte ¨elda för kråkorna¨ vintertid. Alla dessa saker är viktiga ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv – men det är inte bara en ekonomisk vinning, utan än mer viktigt ur ett miljöperspektiv sett.

Vi uppmanar våra boende att välja bort sin pappersfaktura mot miljövänliga alternativ som e-faktura eller pdf-faktura, och all vår el är miljömärkt. Som beställare försöker vi agera miljövänligt – allt från att köpa miljösmarta och hållbara byggnadsmaterial och energisnåla kontorsmaskiner, till den ekologiska mjölken i kaffet.

VÅR PERSONAL
Många av våra anställda har jobbat i företaget i mer än 25 år. Förutom att det ger oss en viktig lagkänsla, bidrar det till att vi samarbetar effektivt och ger oss alla en unik inblick i hela Primulas verksamhet – en värdefull och mycket ovanlig företeelse i en ständig föränderlig byggbranch. Vår organisation, med väldigt engagerade ägare som deltar aktivt i den dagliga verksamheten, gör att alla våra anställda inspireras av deras engagemang för sina fastigheter.