Hushållsel & Elektricitet

När man hyr en lägenhet av oss ingår värme och varmvatten – men hushållselen – dvs den el som förbrukas när man använder lampor, vitvaror, TV-apparater och dylikt måste du betala för på egen hand. Det innebär att du måste ordna med ett eget nätabonnemang hos Ellevio. Om du inte ordnar med el abonnemang vid din inflytt riskerar du att Ellevio stänger av elen, och man måste då betala en inkopplingsavgift för att få den igång satt på nytt.

Om man bor i Stockholmsområdet är det Ellevio som är Nätägare - och man måste således ha en nätabonnemng hos dem - men man har möjlighet att välja en annan el-leverantör än den som är nätägare, om man så önskar. Många sidor på nätet erbjuder jämförelser mellan de olika elbolagens priser och avtal, t ex elskling.se och compricer.se

El-centralen till din bostad sitter oftast i hallen. I nyare lägenheter, eller lägenheter som har renoverats, består el-centralen av automatsäkringar, som ser ut som små svarta vippkontakter.  När allt fungerar som det skall, är samtliga av dessa i uppfällt läge. Om en säkring går faller vippkontakten ned, och man återställer den då genom att först trycka kontakten hårt nedåt, och sedan fälla upp den igen. Kontrollera även att jordfelsbrytaren (en större svart vippkontakt) också återställs i sitt upprätta läge.

 

Om du bor i en äldre eller orenoverad lägenhet har du troligtvis de klassiska keramik säkringarna kvar i din el-central. Det kan vara lite svårare att avgöra om en sådan säkring har löst ut – det finns en liten färgad (ofta rosa/röd) markering mitt i säkringen som skjuts ut om säkringen löser ut. Skruva ur den trasiga säkringen och byt mot likadan storlek på säkring.

Om din lägenhet blir strömlös så skall du i första hand kontrollera alla säkringar och eventuell jordfelsbrytare. Om ingen av dessa verkar ha löst ut, så kontaktar du felanmälan eller jour, beroende på vilken tid på dygnet felet uppstår. Det är dock viktigt att man känner till att man man som hyresgäst själv är ansvarig för att byta trasiga säkringar och att återställa utlösta snabbsäkringar. Om man tillkallar jour eller fastighetsskötare och felet endast består av en trasig säkring i bostaden, eller att strömavrottet uppstått på grund av att någon av dina egna elektriska apparater orsakat kortslutning, så kan du bli ersättningskyldig för hyresvärdens kostnader. Kontaktuppgifter till jour och felanmälan hittar du här