Nycklar & lås

När du flyttar in i en lägenhet hos oss skall du, tillsammans med nycklarna, erhålla en nyckelkvittens. Av kvittensen framgår vilka nycklar du fått, och till vilka utrymmen de går.

Det är viktigt att du behandlar nycklar och brickor som värdeföremål de är. Om du förlorar en nyckel eller en bricka skall du polisanmäla förlusten och meddela vår förvaltning. Du blir ersättningsskyldig för de nycklar som kommit bort. De flesta nya nycklar och passagebrickor debiteras med 300 kr styck, så det kan bli väldigt kostsamt om man förlorar en hel knippa med lägenhetsnycklar och nycklar till allmänna utrymmen.

Det är också mycket viktigt att känna till att hyresvärden inte har någon huvudnyckel till er bostad, har du förlorat lägenhetsnycklarna måste du själv kontakta en låssmed och bekosta ett låsbyte. Om man kontaktar vår jour för att öppna lägenhetsdörren på grund av att man förlorat sina nycklar kommer man att erhålla en faktura från oss för jourfirmans kostnader.

 

I flertalet av våra fastigheter är lägenehterna försedda med en sk servicetub - en liten svart kopp upptill i lägenehtens ytterdörr där man som hyresgäst kan lägga sin nyckel om man har bestämt tid med fastighetsskötaren, eller hyresvärden av annan anledning behöver tillträde till bostaden när man inte är hemma. Om nyckel läggs i tuben kan sedan representant från hyresvärden öppna tuben utifrån med en huvudnyckel. Lägg dock endast en nyckel i tuben om du har bokat tid eller fått meddelande om detta.

Många av våra lägenheter är också försedda med ett lås som heter Assa 2000 – detta lås har en smart funktion som hindrar en eventuell inbrottstjuv (som kommit in genom fönster eller balkong) att komma ut ur lägenheten via lägenhetsdörren. Det enklaste sättet att fastställa om just din lägenhet har denna typ av lås är att kontrollera om du har både vred och lås på insidan av dörren.

Vi rekommenderar alla våra hyresgäster att teckna och vidmakthålla en hemförsäkring. För det fall du drabbas av inbrott – eller förlorar dina nycklar och måste skaffa nya nycklar och lås, så har du ett bra skydd och kan få hjälp via din hemförsäkring.