Sophantering

Vi vill bidra till en bättre miljö, och ett av sätten vi försöker göra detta på, är att öka våra hyresgästers möjlighet till att sortera sina sopor och avfall på sådant sätt att det kan återvinnas.

I de allra flesta av våra fastigheter finns det någon form av lösning för insamling av källsorterat material. Detta kan antingen vara i ett grovsoprum i fastigheten, eller i en gemensam miljöstuga i området. Information om hur sophanteringen ser ut i just den fastighet du bor i, kan du läsa om på fastighetssidan.

Värt att tänka på är att allt källsorterat material är råvaror för entreprenören som samlar in det. Det är därför oerhört viktigt att man följer de instruktioner och skyltar som finns för respektive fraktion, så att det insamlade materialet kan återanvändas i så stor utsträckning som möjligt. Om man kastar färgat glas bland ofärgat glas, så innebär det att hela kärlet med ofärgat glas måste återvinnas som färgat – och det är redan brist på ofärgat glas hos glasåtervinningen.

Alla förpackningar av plast, metall och kartong skall vara ursköljda och torra när de kastas, platta gärna ihop dem så de tar mindre plats i kärlen. Yoghurt eller mjölkpaketet skall alltså sköljas ur, plastkorkar skall avlägsnas och kartongen skall plattas ihop.

Alla former av el-skrot måste separeras från övrigt grovavfall. Samtliga apparater som har sladd eller innehåller batterier måste således kastas i särskilda behållare för el-avfall. I många fastigheter finns inte möjlighet för insamling av denna typ av avfall – och då är det heller inte tillåtet att lämna elavfallet i fastighetens soprum eller miljöstuga. Det är endast tillåtet att lämna de typer av avfallsfraktioner som det finns kärl till – i många fastigheter har vi av utrymmesskäl inte möjlighet att ta emot alla olika typer av avfallsfraktioner – och då är det upp till den enskilda hyresgästen att forsla bort allt övrigt avfall till lämplig insamlingsplats.

 

Du som hyresgäst bidrar allra mest genom ditt engagemang och att vara så noga som möjligt när du sorterar ut ditt avfall – och följ de instruktioner som finns anslaget i soprummen. Om källsorteringen inte fungerar som den skall, så får det många konsekvenser – ett ofräsch stökigt soprum är nog så irriterande och tråkigt att behöva dras med – både som boende och som hyresvärd – men i slutändan är det också förknippat med ökade kostnader och större miljöpåverkan, så vår förhoppning är att vi kan hjälpas åt att bidra till bättre trivsel och bättre miljö – både på kort och lång sikt!

För adress till stadens återvinningsstationer och återvinningscentraler, klicka här.

Stockholms stad har också en mobil återvinningsstation – för schema och insamlingsplatser, klicka här.