Uthyrningspolicy

Vi förmedlar våra lediga lägenheter via Bostadsförmedlingen,  eller HomeQ. Vi är mycket måna om att vi skall få rätt kund till rätt lägenhet, och du måste därför uppfylla våra krav enligt nedan:

Vi tillämpar ett inkomstkrav motsvarande tre gånger hyran (dvs om du söker en lägenhet hos oss som kostar 8 000 kr/ månaden förväntar vi oss att du har en inkomst på 24 000 kr/ månad). Vi accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder, och vi förväntar oss goda referenser från tidigare hyresvärdar (om sådan finns).

Din inkomst utgörs av förvärvsarbete, föräldrapenning eller pension, (och i vissa fall) studiemedel. Om du har A-kassa kan detta i vissa fall få räknas med, om du har tillräckligt många dagar kvar. Huvudsökande skall ensam uppfylla våra inkomstkrav, medsökandes inkomst kan endast i vissa fall få inkluderas för att uppfylla inkomstkravet – men medsökanden skrivs inte in på hyresavtalet. Om du äger en bostadsrätt eller villa när du söker bostad hos oss måste du sälja den i anslutning till att du får ett hyreskontrakt hos oss. Om du har en annan hyresrätt måste du såklart säga upp den i samband med din flytt till vår lägenhet. Vi tillåter heller inte flera boenden inom äktenskapet.

Vi har även regler mot trångboddhet för att motverka osunda boendeförhållanden och störningar i boendet. Antalet boende i bostaden skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Man kan generellt säga att vi tillåter 2 personer per sovrum (om man tillhör samma familj/ hushåll). Utöver sovutrymme för varje hushållsmedlem skall det finnas tillgång till umgängesrum som vardagsrum och kök. 

Vi tillämpar samma inkomstkrav vid internflyttar och vid lägenhetsbyten. För mer information om ansökan och handläggning av lägenhetsbyte, klicka här.

 

 

 

Vi har valt att lämna alla lediga ettor till Bostadsförmedlingens ungdomskö, där endast personer upp till max 26 år (ibland yngre) kan anmäla intresse. För sökande via ungdomskön tillämpar vi ett lägre inkomstkrav om 2 gånger hyran. Det är vårt sätt att bidra till att öka möjligheten för unga att komma in på bostadsmarknaden och få ett eget boende. 

Hyresavtal som tecknas från och med 1 januari 2014 har villkor som stipulerar rökfri boendemiljö - läs mer om vår policy under Rökfritt Boende.

Vi kräver även att det skall finnas en gällande hemförsäkring från den dag du flyttar in i lägenehten