Råd & tips

Som hyresgäst finns det massor av saker som du själv kan (och ska) göra för att vårda din bostad och förlänga livslängden på vitvaror, installationer och ytskikt. Många känner inte till att det faktiskt är hyresgästens ansvar - inte hyresvärdens - att åtgärda vissa fel som uppstår i bostaden. För det fall man tillkallar fastighetsskötaren eller jourmontör för en sådan åtgärd så riskerar du att bli ersättningsskyldig för den tid det tar att åtgärda problemet.

Hyresgästens ansvar och vårdnadsplikt innefattar bland annat

- återställa automatsäkringar / byta säkringar
- byta glödlampor, och andra ljuskällor
   (även i ugn och kylskåp, samt lysrör i
    badrumsskåp)
- rensa vattenlåset i badrummet
- rengöra filter i köksfläkten
- frosta av frys
- Byta kolfilter i fläkten. 

Därutöver har du också en plikt att noga vårda din bostad, vilket i praktiken betyder att du skall hålla lägenheten städad, vara rädd om inredningen och anmäla alla brister och fel i lägenehten som du inte själv kan avhjälpa.

Många av de saker man ofta felanmäler är enkla att åtgärda på egen hand - och här intill har vi därför samlat lite korta instruktioner över hur du avhjälper de vanligaste problemen som uppstår i en bostad.