Inomhusklimat & temperatur

VÅR POLICY
Vi strävar efter att inomhustemperaturen i din bostad skall vara minst 20 grader.

VAD KAN JAG GÖRA SJÄLV?
Det är dock viktigt att känna till att det finns omständigheter som gör att du kanske trots detta inte alltid har 20 grader i hela bostaden. Vissa faktorer kan du som hyresgäst själv påverka - bland annat möbleringen. En felaktig möblering, till exempel en säng eller soffa som placeras framför ett element, hindrar att värmen sprids på ett korrekt sätt. En annan orsak är långa gardiner, eller elementskydd som stänger in termostaten, vilket medför att elementet slås av innan rummet uppnått rätt temperatur.

VÄDRA RÄTT
Om/ när du vill vädra vintertid så är det bäst att öppna balkong eller fönster helt, men bara under några minuter. Om man ständigt har ett fönster på glänt kyls lägenheten ned, golven blir kalla, och elementen får pumpa ut mer värme än vad som är nödvändigt.

FAKTORER SOM PÅVERKAR
Snabbt skiftande utomhustemperatur påverkar också temperaturen inomhus. Idag är nästan alla fastigheters värmesystem styrda och optimerade att ge ut en viss värme på elementen beroende på utomhustemperaturen - och om denna snabbt sjunker (eller ökar) så hinner ibland systemet inte med att reglera detta - och lägenheten kan då under kortare perioder kännas kall.

 

MÄT SJÄLV & FELANMÄL
Om din bostad trots allt känns kall, skall du mäta temperaturen mitt i rummet och om den understiger 20 grader skall du felanmäla detta till oss - felanmälan görs enklast via Mina Sidor.

Det är dock viktigt att känna till att om du gör upprepade felanmälningar och vi vid kontroll uppmäter mer än 20 grader i lägenehten så kan du bli ersättningsskyldig för servicebesöken.

VENTILATION       
Fastighetens ventilationssystem har till uppgift att vädra ut fukt och tillgodose att man har ett bra inomhusklimat. För att säkerställa en god luftkvalité inomhus, och för att systemet skall fungera optimalt, är det viktigt att du som hyresgäst inte påverkar systemet på felaktigt vis.

Ventiler i fönster och till -och frånlufts don i badrum måste vara öppna och rena för att ventilationen skall fungera. Ventilerna bör damsugas regelbundet. Om de är helt stängda, igensatta eller blockerade, är risken att luften tar en annan väg, och det bildas ohälsosamt drag eller undertryck i lägenheten. Du kan då också få in luft (och föroreningar som cigarettrök) från intilliggande lägenehter.