Uppsägning

Saker händer i livet som kanske gör att man behöver förändra sin boendesituation, och kanske flytta från sin lägenhet – och då behöver vi få en skriftlig uppsägning av dig för att avtalet skall upphöra att gälla. Vi har för enkelhetens skull en blankett som du kan använda om du vill säga upp din lägenhet – den hittar du här.

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten så går det bra att skriva en egenhändig uppsägning – vi behöver då få veta ditt namn, personnummer, adress och till vilket datum du vill att avtalet upphör. Handlingen måste undertecknas av dig som kontraktsinnehavare och skickas till oss.

 

De allra flesta hyresavtal har tre kalendermånaders uppsägningstid, vilket betyder att avtalet upphör till det månadsskifte som inträffar tre månader efter att du undertecknat din uppsägning. Det finns undantag från ovanstående uppsägningsregler, dödsbon har t ex en månads uppsägningstid. I ditt hyresavtal framgår vilken uppsägningstid som gäller för just dig – om du är osäker, vänligen kontakta vår förvaltning.

När vi fått in din uppsägning får du en skriftlig bekräftelse av oss – om du inte hört av oss inom två veckor från att du skickat din uppsägning så rekommenderar vi att du hör av dig till oss per telefon eller via mail.