Rökfritt boende

Primula vill kunna erbjuda alla våra hyresgäster ett hälsosamt boende, och en rökfri boendemiljö.

Sedan 2011 är alla våra nyproducerade fastigheter helt rökfria. Det innebär att man som hyresgäst i dessa fastigheter inte tillåts att röka varken på balkong/ altan eller inne i bostaden. Samtliga hyresgäster som bor i dessa fastigheter har som villkor i sina hyresavtal att hålla lägenehten och fastigheten rökfri.

Sedan januari 2014 har vi även infört samma villkor för nytecknade avtal i vårt övriga bestånd. Vårt mål är således att vi inom ett par års tid skall uppnå total rökfrihet i samtliga av våra fastigheter.

 

För de hyresgäster som har gamla avtal, och därmed har rätt att röka i sin bostad, vill vi vädja om respekt och omtanke för era grannar, och i den mån det är möjligt, be er att försöka undvika att röka i lägenheten.

Det är viktigt att känna till att man som hyresgäst vid sin avflytt kan bli ersättningsskyldig för onormalt slitage, för det fall hyresvärden kan påvisa att rökning orsakat skador på lägenehten som framtvingar ett tidigarelagt underhåll, för att lägenehten skall kunna upplåtas till annan person.