Välkommen till Primula Byggnads AB.

Vi startade 1989 med ambitionen att föra en god byggmästartradition vidare; att långsiktigt äga, förädla och förhyra fastigheter. Genom kontroll över hela kedjan, från arkitektskisser och projektering till byggnation och upphandling i egen regi, skapar vi kostnadseffektiva och bra lösningar. Förvaltningen av våra fastigheter sköter vi själva, med egen personal och fastighetsskötsel. Vårt mål är att skapa attraktiva hyresrätter, byggda med stor omsorg och god kvalitet.


För hyresgäster som bor i fastighet med passagebrickor, men där fastigheten saknar porttelefon, kan ni registrera er här till vår öppningsapp som levereras av Accessy.

 

 

Nytt bostadsområde vid Ålgrytevägen Stockholm Växer

 

Följ även vårt projekt i Stadshagen.