Välkommen till Primula Byggnads AB.

Vi startade 1989 med ambitionen att föra en god byggmästartradition vidare; att långsiktigt äga, förädla och förhyra fastigheter. Genom kontroll över hela kedjan, från arkitektskisser och projektering till byggnation och upphandling i egen regi, skapar vi kostnadseffektiva och bra lösningar. Förvaltningen av våra fastigheter sköter vi själva, med egen personal och fastighetsskötsel. Vårt mål är att skapa attraktiva hyresrätter, byggda med stor omsorg och god kvalitet.

NYHETER
Från 1 oktober
har vi ny jourfirma; Svanströms El & VVS,
telefon: 020-15 24 00 Jouren skall endast kontaktas i akuta ärenden som inte kan vänta till nästföljande vardag.

NYHETER - Ny lag 1 oktober 2019
Striktare regler för den som upplåter sin lägenhet i andrahand, har inneboende, samt för de som vill byta sin bostad. Se information här


PROJEKT
Se vår film och följ projektet Anisen 3 här