Välkommen till Primula Byggnads AB.

Vi startade 1989 med ambitionen att föra en god byggmästartradition vidare; att långsiktigt äga, förädla och förhyra fastigheter. Genom kontroll över hela kedjan, från arkitektskisser och projektering till byggnation och upphandling i egen regi, skapar vi kostnadseffektiva och bra lösningar. Förvaltningen av våra fastigheter sköter vi själva, med egen personal och fastighetsskötsel. Vårt mål är att skapa attraktiva hyresrätter, byggda med stor omsorg och god kvalitet.

Nyheter
Semestertider!
Under veckorna 28-32 har vi begränsad bemanning både på vår förvaltning och hos våra fastighetsskötare. Under denna period åtgärdar vi endast brådskande och akuta felanmälan - vi ber er ha förståelse för detta, och avvakta med att anmäla sådant som kan vänta till efter sommaren. Sommarsemestern påverkar även handläggning av byten och besiktningar.