Välkommen till Primula Byggnads AB.

Vi startade 1989 med ambitionen att föra en god byggmästartradition vidare; att långsiktigt äga, förädla och förhyra fastigheter. Genom kontroll över hela kedjan, från arkitektskisser och projektering till byggnation och upphandling i egen regi, skapar vi kostnadseffektiva och bra lösningar. Förvaltningen av våra fastigheter sköter vi själva, med egen personal och fastighetsskötsel. Vårt mål är att skapa attraktiva hyresrätter, byggda med stor omsorg och god kvalitet.

SOMMAREN 2021
Under sommarveckorna 28-32 så är det förlängd handläggningstid på ärenden som lägenhetsbyten, andrahandsuthyrning och underhållsfrågor som inte är akuta. 

NYHETER 2020-03-18
Med anledning av händelseutvecklingen kring Covid-19 (Coronaviruset) och Folkhälsomyndighetens bedömning att smittorisken är mycket hög så kommer vi från och med idag endast att åtgärda akuta felanmälningar hos våra boende/ hyresgäster. Vi undviker personliga möten i så stor utsträckning som möjligt och uppmanar våra boende att söka kontakt med oss per telefon, mail eller via Mina Sidor. Ärenden som inte kräver akut åtgärd kommer att skjutas på framtiden. Vi skall göra vårt yttersta för att hantera alla ärenden, men ber om våra hyresgästers förståelse att vissa ärenden prioriteras ned, av omtanke för vår personal och våra boende. Vi måste alla bidra till att försöka minimera smittspridningen och hjälpas åt under dessa extraordinära tider.