Lägenhetsbyte

VAD SÄGER LAGEN?
Som innehavare till en hyresrätt har du enligt hyreslagen rätt att (under vissa förutsättningar) byta din lägenhet mot en annan bostad.

Det är Jordabalken kap 12, 35§ som reglerar hyresgästens rätt till byte. Lagtexten säger bland annat:

¨Hyresgästen får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet för att genom byte få en annan bostad, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Tillstånd skall lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och att detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden, samt inte heller andra skäl talar emot bytet. Tillståndet kan förenas med villkor.¨

I lagtexten ovan kan man säga att det nämns tre viktiga faktorer som måste uppfyllas för att du skall få genomföra ett byte.

  - Du skall ha beaktansvärda skäl för byte.

Man måste alltså, enligt lagen, ha en anledning till att byta sin bostad. Det kan t ex. vara att man behöver större eller mindre lägenhet på grund av ändrade familjeförhållanden (man har fått barn, man separerar) eller att man behöver flytta för att komma närmare sin arbetsplats. Det kan låta oviktigt – men om du inte har ett verkligt skäl för att byta kan du få avslag på din ansökan.

  - Att bytet kan ske utan olägenhet för hyresvärden.

Här måste du visa att den som skall överta hyresrätten (den du vill byta med) kommer att klara hyran och har god ekonomi. Den tillträdande hyresgästen får inte ha varit störande eller på annat sätt varit misskötsam i sitt tidigare boende.

  - Att andra skäl talar emot bytet.

Detta kan vara att man tar emot sk. svarta pengar för hyresrätten. Detta kan även vara fallet om man som villkor för ett byte betingar ett lägre pris än marknadsvärdet för en bostadsrätt. Ovanstående formulering i lagen har gjort att Hyresnämnden är väldigt restriktiv med att godkänna byten mellan hyresrätter och bostadsrätter – och om man önskar genomföra ett sådant byte ställs stora krav på hyresgästen att visa att den bostadsrätt man önskar köpa genom byte inte går att köpa på den öppna marknaden.

 

ANSÖKAN & HANDLÄGGNING AV LÄGENHETSBYTE
Om du vill byta din lägenhet måste du ansöka om lägenhetsbyte hos hyresvärden. Vi kan inte behandla din ansökan förrän den är komplett – var därför mycket noggrann med att läsa igenom vilka handlingar vi behöver få in för att ta ställning till bytet. Om din lägenhet ingår i ett kedjebyte är det mycket viktigt att kopior på samtliga parters hyresavtal och personbevis bifogas – alltså inte bara på den person som flyttar in i vår lägenhet.  De övriga hyresvärdarnas kontaktuppgifter måste finnas med, så att vi kan komma i kontakt med dem under handläggningstiden.

Vår handläggningstid är ca 4-6 veckor, med undantag för sommaren, då semestrar kan försvåra handläggningen och möjligheten för de olika hyresvärdarna att komma i kontakt med varandra.

Blankett för ansäkan om byte laddar du ned här.

OM VI INTE GODKÄNNER BYTET
Om hyresvärden avslår din ansökan får du ett skriftligt besked om detta. Om du tycker att vi felaktigt nekat dig att byta har du möjlighet att låta Hyresnämnden pröva sin ansökan, och du skall då vända dig till dem för att få saken prövad.

Det är viktigt att känna till att det är den hyresgäst vars värd har nekat bytet som måste ansöka hos hyresnämnden om att få byta – så om det är din bytesparts hyresvärd som säger nej så är det byteshyresgästen, och inte du, som kan ansöka hos hyresnämnden att få genomföra bytet. Hyresnämndens beslut går inte att överklaga.