Trivselregler

I en fastighet med många boende, måste vi alla visa hänsyn och respekt för varandras olikheter. För att underlätta samvaron och säkerställa att alla skall kunna trivas har vi sammanställt trivselregler som gäller för alla våra fastigheter.

Det är av synnerlig vikt för hyresvärden att man som hyresgäst följer dessa – att bryta mot dem kan i värsta fall resultera i att hyresavtalet sägs upp.

Om du känner dig osäker på vad som gäller, t ex regler gällande fest i lägenheten eller grillning på gården - tveka inte att kontakta oss! Kontaktuppgifter till förvaltningen hittar du här.

Utskriftsvänlig version av Trivselreglerna här intill kan du ladda ned här

 

 

 
 • Som hyresgäst hos oss förbinder du dig att:

 • Inte spela hög musik eller på annat sätt uppträda så sådant sätt så att det stör dina grannar.
   
 • Inte spika, borra eller flytta runt möbler mellan klockan 21 – 07.
   
 • Inte röka i fastighetens trapphus eller övriga allmänna utrymmen.
   
 • Inte placera föremål som möbler, barnvagnar, cyklar, pulkor eller andra föremål som kan hindra framkomligheten eller försvåra trappstädningen inom de allmänna utrymmena.
   
 • Inte utan fastighetsägarens skriftliga medgivande montera markiser, vindskydd, parabolantenner eller skyltar på fastigheten eller den egna balkongen.
   
 • Hålla balkong eller altan fri från snö, is och istappar.
   
 • Inte placera blomlådor utvändigt på balkongräcket och heller inte skaka mattor eller sängkläder från fönster eller balkong.
   
 • Inte mata fåglar från balkong eller fönster.
   
 • Inte grilla på balkong, eller i direkt anslutning till fastigheten.
   
 • Hålla god tillsyn över husdjur, så att de inte förorenar lekplatser, gårdsytor eller allmänna utrymmen inom fastigheten. Husdjur får inte springa löst inom fastigheten eller orsaka störande ljud.
   
 • Genast anmäla fel eller brister (även ohyra och skadedjur) inom lägenheten eller fastigheten. Om skada förvärras av att man underlåtit att anmäla den, kan man bli ersättningsskyldig.
   
 • Inte utan fastighetsägarens skriftliga medgivande installera tvätt- eller diskmaskin eller fläkt, samt efter utförd installation av tvätt eller diskmaskin utöva noggrann tillsyn och kontroll av maskinen samt efter varje användning av maskinen stänga av vattentillförseln.
   
 • Inneha och vidmakthålla hemförsäkring.
   
 • Inte utan fastighetsägarens skriftliga medgivande ändra lägenhetens fasta inredning eller utrustning, eller göra ingrepp eller förändring i lägenhetens el- vatten- eller värmesystem.
   
 • Inte i diskho, handfat eller toalett spola ned föremål eller vätskor (som matolja) som kan orsaka stopp i fastighetens avlopp.
   
 • Inte köra bil eller andra motorfordon på fastighetens tomtmark så att fara, störning eller annan olägenhet uppkommer för kringboende, samt att endast parkera fordon på anvisade (förhyrda) parkeringsplatser.