Parkering

BOENDEPARKERING
I innerstaden gäller boendeparkering för parkering på Stadens gator. Med ett boendeparkeringstillstånd kan man då parkera till en lägre taxa på anvisade platser i sitt bostadsområde. Det är Stockholms Stad som utfärdar och beslutar om Boendeparkeringstillstånd - för mer information och ansökan, se deras hemsida

UTHYRNING AV EGNA P-PLATSER
I vissa fastigheter (främst ytterområden och nyproduktion) har Primula p-platser och garage för uthyrning till våra boende - om vi har några lediga plaster finner ni dessa under Ledigt, på startsidan. Om det inte finns lediga platser för tillfället, vänligen kontakta vår förvaltning för att höra om nästa möjliga plats.

 

OLOVLIG PARKERING
Om du hyr en p-plats eller garageplats och någon olovligt parkerar på den, skall du kontakta parkeringsbolaget P-Service


P-Service
0771-77 11 00