Underhåll & reparation

När man bor i hyresrätt ingår underhållet i hyran. Det är fastighetsägarens ansvar att underhålla lägenheten och se till att den håller ett godtagbart skick. Det innebär att man som hyresgäst har rätt att kräva att hyresvärden utför reparationer inom skälig tid och att underhåll sker när skicket påkallar det – men det är också viktigt att känna till att man inte kan begära att hyresvärden skall måla om eller utföra andra reparationer bara för att man flyttar in som ny hyresgäst och inte gillar färgen på väggarna eller kaklet i badrummet.

Det är hyresvärden som bedömer när underhåll skall utföras, och vi utför underhåll efter behov – det innebär alltså inte att vi per automatik målar om eller byter ut vitvaror efter fasta tidsintervall, utan det är den enskilda lägenhetens skick som avgör vad som bör underhållas. Om du har funderingar kring din lägenhet och det inre underhållet kan du kontakta förvaltaren i ditt område, för kontaktuppgifter klicka här.

Du som hyresgäst har rätt att själv måla väggarna eller tapetsera i din bostad – för detta krävs inget tillstånd från hyresvärden. Det är dock viktigt att arbetena är fackmannamässigt utförda, samt att de färger du väljer inte är att anse som avvikande. För det fall man inte utfört arbetet på korrekt sätt eller att du valt en alltför avvikande kulör så riskerar du att bli ersättningsskyldig, och kan tvingas att återställa lägenheten innan du avflyttar. 

Om man önskar installera diskmaskin, tvättmaskin eller tumlare krävs hyresvärdens skriftliga tillsånd. För att vi skall godkänna hyresgästens begäran görs en besiktning av lägenheten för att säkerställa att installation är möjlig, och därefter får hyresgästen ett skriftligt besked. Om samtycke lämnas är det sedan upp till hyresgästen att anlita behörig, auktoiserad fackman för att utföra arbetet. Ofta kräver installationerna både elarbete och VVS-arbete - samtliga personer måste vara behöriga att utföra respektive arbetsmoment. 

 

 

 

Det är inte tillåtet att utföra andra ändringar i lägenheten än just de vi ovan nämnt. Du får således inte byta ut golv och mattor eller demontera köksinredning. Det är heller inte tillåtet att göra några ingrepp i badrummet, eller riva några väggar.

Om du önskar utföra ändringar i lägenheten och känner dig det minsta osäker på om det är tillåtet eller inte, så är det alltid bättre att kontakta hyresvärden innan du påbörjar några arbeten, och begära skriftligt tillstånd för de ändringar du vill utföra. Konsekvenserna kan bli oerhört kostsamma om det visar sig att ni utfört ändringar som hyresvärden inte accepterar, och som ni kan bli ersättningsskyldiga för.

Det är viktigt att du som hyresgäst vårdar din lägenhet och genast anmäler skador eller brister i bostaden så snart du upptäcker dem, så att de inte leder till större skador. Det åligger dig som hyresgäst att ersätta hyresvärden för skador som uppstår genom överslitage eller skadegörelse.

I din vårdnadsplikt av lägenheten ingår även att rengöra vattenlåset i golvbrunnen, byta lampor och säkringar samt rengöra eller byta filtret i fläkten. Under Råd och Tips hittar du information om hur du som hyresgäst kan förlänga livslängden på dina vitvaror, bibehålla god inomhusmiljö och vårda ytskikten i lägenheten.

 

Om du vill göra en felanmälan kan du göra det här.